Select Page
Windows 10 – kontrolisani update

Windows 10 – kontrolisani update

Na Windows-u 10 ne postoji više jednostavan način da kroz Control Panel zaustivite automatski download update-a, kao što je to bilo u ranijim verzijama ovog operativnog sistema. To ponekad može da bude vrlo neprijatno kada ste u uslovima spore i ograničene konekcije....